In ons Partner programma krijgt u alles uit ons Full service programma, maar gaan we een flinke stap verder, door op de stoel naast u te gaan zitten. Want we willen u niet alleen financieel ontzorgen, maar u ook proactief adviseren. Dat doen we door u met raad en daad bij te staan in uw bedrijfsvoering. Elke maand nemen wij de belangrijkste zaken met u door, we signaleren, evalueren en sturen bij waar nodig. Financieel management noemen we dat.

Komen we zaken tegen waarin we zelf niet deskundig zijn, dan schakelen wij graag ons uitgebreide netwerk in. Ook daarin zijn we partners.

In dat kader kunnen we u bijvoorbeeld aanvullende financiële diensten verlenen. Zoals ondersteuning bij de salarisadministratie, het opstellen van een accountantsverklaring en het opzetten van een financiële planning.

Maar indien nodig schakelen we ook andere deskundigen in, zoals organisatieadviseurs of sociaal ondernemers.