01 okt 2018
Ondernemers willen kosten waarvan de zakelijkheid discutabel is, vaak toch in aftrek brengen. Mocht een inspecteur deze kosten als onzakelijk aanmerken, dan volgt een correctie en wellicht een boete. Wat wél en wat níét te doen?

Afweging bij het maken van kosten

Als u als ondernemer kosten maakt kunnen zakelijke én persoonlijke motieven een rol spelen. Zo kunt u als ondernemer uw sportvereniging of die van familieleden sponsoren. Was de afweging voor het maken van deze kosten zakelijk of privé? En hoe zit dat met de aanschaf van een dure auto, een jacht of zelfs een vliegtuig? Ook vakantiehuizen worden tegenwoordig door bepaalde ondernemers zakelijk aangeschaft.

De rechtspraak

Bij de rechters in Den Bosch (LJN: BL9884) stond de aanschaf (door een BV) van een vakantiewoning en een zeiljacht in Frankrijk ter discussie. De rechters waren van mening dat er door de BV onvoldoende rendement werd behaald met betrekking tot de gedane investering. De woning en het jacht werden in principe alleen verhuurd aan de directeur-grootaandeelhouder van de BV. De aandeelhouder én de BV waren zich bewust van het feit dat de investering een bevoordeling was van de aandeelhouder. In 2002 boog de Hoge Raad zich ook al eens over de zakelijkheid van kosten: in het ‘Cess­­na-arrest’ stelde zij vast dat er een wanverhouding bestond tussen de gemaakte kosten en het voordeel dat het reizen per vliegtuig voor de onderneming opleverde. Deze kosten waren niet ge­­maakt met het oog op een zakelijk belang. De kosten konden daarom niet in mindering op de winst worden gebracht. In datzelfde jaar nam de Hoge Raad een beslissing in het ‘renpaardenarrest’. In dit arrest wilde de belanghebbende de kosten van de aanschaf van renpaarden in mindering brengen op haar winst. De kosten zouden zijn gedaan met het oog op naamsbekendheid. De Hoge Raad zag dat anders en stond de aftrek maar toe voor 25% omdat het restant van de kosten was gemaakt ten behoeve van de aandeelhouder van de BV.

Wat moet u doen?

Als u als ondernemer of aandeelhouder wilt voorkomen dat u wordt geconfronteerd met een discussie met een belastinginspecteur over de zakelijkheid van de gemaakte kosten, dan zult u moeten kunnen uitleggen waarom de kosten zakelijk zijn. Dat gaat in twee stappen:

  1. allereerst moet u kunnen uitleggen dat de kosten zijn gemaakt met het oog op het zakelijke belang;
  2. daarnaast dient u in extreme gevallen te bekijken of er geen wanverhouding bestaat tussen de gemaakte kosten en het nut van deze kosten voor uw onderneming. U staat sterk wanneer u kunt aantonen dat bepaalde kostendaad werkelijk iets hebben opgeleverd. Bijvoorbeeld een nieuwe zakenrelatie. Of dat uw doelgroep prima bereikt wordt door de naam van uw bedrijf op die manier of op die plaats te promoten. Overdrijf niet! De inspecteur is niet op zijn achterhoofd gevallen. En de rechter evenmin. Zoek de moeilijkheden niet op. Kunt u geen geloofwaardige uitleg over het mogelijke zakelijk nut geven, boek de uitgaven dan op privé. Dan hoeft u ook niet bang te zijn voor navorderingsaanslagen met rente en boete.

Bron: Tips & Advies