01 okt 2018

Sommige bedrijfsmiddelen kunt u naar keuze als ondernemings- of privévermogen aanmerken. Die keuze kunt u wijzigen zolang uw aanslag nog niet definitief vaststaat. Dit kan met name voor panden een leuke winst opleveren. Lees verder!

Keuzevermogen

Bij ‘keuzevermogen’ kunt u veelal zelf kiezen of u het bedrijfsmiddel al dan niet als ondernemingsvermogen aanmerkt. Die keuze heeft belangrijke fiscale gevolgen en kunt u ook niet zomaar wijzigen. Wat speelt er?Keuzevermogen betreft bezittingen (activa) die u privé en zakelijk gebruikt, bijvoorbeeld uw auto, computer of woning met werkkamer. In beginsel moet het privégebruik meer dan 10% zijn om een vermogensbestanddeel als privévermogen aan te merken. Andersom kunt u pas bij meer dan 10% zakelijk gebruik iets als ondernemingsvermogen aanmerken. Een belangrijk gevolg is dat waardestijgingen en -dalingen niet belast en aftrekbaar zijn als iets tot het privévermogen behoort. Behoort het tot het ondernemingsvermogen, dan is dit wel het geval. Dat biedt aantrekkelijke mogelijkheden, met name voor ondernemerswoningen.

Als u uw woning dus voor meer dan 10% zakelijk gebruikt, kunt u deze al bij de start van uw onderneming als ondernemingsvermogen aanmerken, maar ook als privé.

Tip 1: Dat kan ook als u een andere woning koopt of bijvoorbeeld uw huurwoning inruilt voor een koopwoning. Stijgt uw woning in waarde, dan betaalt u bij verkoop van de woning belasting over de waardestijging als de woning ondernemingsvermogen is, maar niet als het privévermogen is.

Tip 2.Uw keuze kunt u wijzigen totdat de eerste aanslag waar die keuze invloed op heeft, definitief vaststaat. Dat is meestal de aanslag in het jaar van aankoop.

Aanslag staat nog niet definitief vast

Voordat een aanslag inkomstenbelasting over een bepaald jaar voor ondernemers definitief vaststaat, zijn we vaak al een paar jaar verder. Daar kunt u gebruik van maken door uw keuze te wijzigen. Een voorbeeld maakt dat duidelijk.

Stel, u kocht in 2014 een andere woning. De woningmarkt was in 2014 niet best en u verwachtte op termijn bij verkoop van de woning een verlies te maken. Daarom rekende u de woning tot uw ondernemingsvermogen, want dan is het verlies aftrekbaar. Inmiddels denkt u dat u uw woning op termijn met winst kunt verkopen. Staat uw aanslag over 2014 en latere jaren nog niet definitief vast, dan kunt u alsnog uw woning tot het privévermogen rekenen. Bij verkoop op termijn blijft een eventuele boekwinst dan onbelast.

Houd bij uw keuze wel voor ogen dat u met meerdere effecten op de winst te maken heeft als u uw woning tot het privé- of tot het ondernemingsvermogen rekent. Zo mag u onderhoudskosten van de woning ten laste van de winst brengen, als u deze tot het ondernemingsvermogen heeft gerekend. Keerzijde van de medaille is dat u te maken krijgt met een hoger eigenwoningforfait. Voor ondernemerswoningen bedraagt dit forfait in 2018 meestal 1,75% van de WOZ-waarde, terwijl dit voor privéwoningen maar 0,7% van de WOZ-waarde is. Deze effecten moet u natuurlijk ook meenemen in uw keuze.

Dus? Heeft u de afgelopen jaren een woning gekocht die u zakelijk en privé gebruikt, check dan of uw keuze (zakelijk of privé) nog juist is. Herzie uw keuze als dit nog kan en als het fiscaal de moeite waard is. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.

Bron: Tips &Advies