12 mrt 2018

Als u het niet eens met met de vastgestelde WOZ-waarde, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. De meeste WOZ-beschikkingen hebben een dagtekening van rond 28 februari 2018. Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking? Doe dit dan uiterlijk in de zesde week na dagtekening van de beschikking.

07 mrt 2018

In een Kamerbrief is de beperking van de controle door de Belastingdienst verlengd tot 1 januari 2020. Wat betekent dat voor u? (Schijn)zelfstandigheid? Vanaf 1 mei 2016 geldt de Wet DBA, met als doel duidelijkheid te bieden over de zelfstandigheid van vooral zzp’ers. De maatschappelijke discussie en onrust heeft ertoe geleid dat er nieuwe wetgeving komt met als aangekondigde […]