20 apr 2017

Zoals aangekondigd heeft de Belastingdienst de controles bij zzp’ers (in dienstbetrekking of niet?) op een laag pitje gezet. Wat nu te doen? Afschaffing VAR en onrust. Nadat de VAR was afgeschaft, ontstond er veel onzekerheid bij de opdrachtgevers van zzp’ers. Stel dat bij een controle de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat er sprake […]

13 apr 2017

Er is weer een kalenderjaar verstreken. Heeft u aan de verrekening gedacht? Als het jaarlijks verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden niet wordt nagekomen, wat is daarvan het gevolg? Wat heeft de rechter beslist? Jaarlijks verrekenen. Huub en Trees zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Daarin staat dat iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten. Wel is er […]

13 apr 2017

U heeft onlangs uw WOZ-beschikking voor dit jaar weer ontvangen, of deze valt binnenkort in de bus. Wanneer heeft het zin in bezwaar te gaan, hoe moet dat en op welke punten moet u met name letten? Ja, dat heeft zin. Gemeentes zijn verplicht u jaarlijks een nieuwe WOZ-beschikking voor uw woning te sturen. Dat […]

13 apr 2017

De wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen treedt 1 april 2017 in werking. Deze wet strekt tot de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) voor de directeur-grootaandeelhouder. De mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid […]

13 apr 2017

De factuur is een belangrijk document in de btw. Niet voor niets zijn daar de nodige voorwaarden aan verbonden. Maar wat als uw factuur niet aan alle voorwaarden voldoet? Hoe zit het eigenlijk met elektronisch factureren? Hoeksteen. Waar het gezin de hoeksteen van de samenleving wordt genoemd, neemt de factuur deze plaats voor de btw […]

13 apr 2017

Om voor de inkomstenbelasting als ondernemer te worden aangemerkt, moet u meerdere opdrachtgevers hebben. Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt dat dit echter geen wet van Meden en Perzen is. Hoe zit dat? Wat speelde er? Interim-manager. In een procedure die onlangs voor de Rechtbank Gelderland speelde, 13.02.2017 (RBGEL:2017:666) , gaat het om een man […]